Ring oss nå 64 93 04 91
Send e-post firmapost@cmt.no

Ta førerkort

Nytt førerkort? Opplæring i Drøbak og Follo kommune.

Behøver du nytt sertifikat for personbil eller bare oppfrisking av dine kjøreferdigheter?

Vi har det du leter etter. Vår trafikkskole har lang erfaring og ansett som ett av de mer kompetente i markedet. Våre lokaler ligger i Oslo og Drøbak.

Les mer om vårt tilbud innen førerkort for klasse B gjennom snarveiene til venstre.

Eller kontakt oss direkte for en nærmere samtale om opplæringen førerkort bil klasse B.

Her finner du en beskrivelse om målsettingen ved kjøreoppplæringen.

Veien til nytt førerkort:

En kjøretime kan inneholde mange typer oppgaver og emner. I noen kjøretimer får eleven mange nye opplevelse og erfaringer og andre kjøretimer kan brukes til mengdetrening og repetisjon av tidligere innlærte øvelser eller oppgaver. Vi har alle forskjellig bakgrunn og erfaring, både fra mopedkjøring, privat øvelseskjøring og andre interesser. Derfor blir bilføreropplæringen tilpasset den enkelte elev. Det fins ingen standardmal som passer for alle, men et minimumskrav til ferdigheter er satt og kriterier for bedømmelsen av førerprøven er utarbeidet.

Varigheten på en kjøretime er 45 minutter og inneholder klargjøring for timen med målsetting, gjennomføring av timen og avslutning med planlegging av neste time. Oppsett av neste time foregår også i kjøretimen. I slutten av timen avtaler elev og lærer hva som er gunstig å trene på hjemme (hjemmelekse).

Trafikkskolen skal følge normalplan for førerkort klasse B som er utarbeidet av Vegdirektoratet. Den skal sikre en enhetlig ramme for opplæringen.

Kjøreopplæringens betydning.

De rettigheter førerkortet gir betyr mye for enkeltmennesket og samfunnet. Å kunne kjøre bil er viktig for mobilitet og kommunikasjon i vår hverdag.Det er derfor avgjørende at opplæringen har så god kvalitet som mulig.I hovedmålene er det tatt hensyn til både å sikre god bilføreropplæring for å dekke transportbehovet og redusere de negative sidene ved bilkjøringen mest mulig.

Hovedmål for opplæringen.

Kjøreopplæringens hovedmål er at elevene skal tilegne seg de holdninger, kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for at eleven skal kunne kjøre:

 • Med mest mulig sikkerhet.
 • For best mulig framkommelighet
 • Mest mulig hensynsfullt overfor andres trygghet, helse og miljø.
 • I samsvar med vegtrafikkens lover, regler, forskrifter og andre bestemmelser.

Gjennomføring av opplæringen.

Omfanget av opplæringen vil variere med elevens forutsetninger og muligheter til å øvelseskjøre privat. All opplæringen kan foregå ved trafikkskolen eller en kombinasjon mellom privat øvelseskjøring og opplæring ved trafikkskolen. Et samarbeid mellom kjøreskole, ledsager og elev er også mulig.

Den praktiske opplæringen er i normalplanen delt inn i disse syv modulene:

 • Modul 1 – Grunnleggende kjøreferdigheter.
 • Modul 2 – Trafikale kjøreferdigheter
 • Modul 3 – Kjøring i by -og tettstedstrafikk.
 • Modul 4 – Kjøring på landevei.
 • Modul 5 – Obligatorisk kjøring i trafikk.
 • Modul 6 – Obligatorisk glattkjøring.
 • Obligatorisk mørkekjøring.

Obligatorisk opplæring.

Den obligatoriske opplæringen er modulene kjøring i trafikk, mørkekjøring og glattkjøring.