Ring oss nå 64 93 04 91
Send e-post firmapost@cmt.no

Praktisk opplæring

Praktisk opplæring – Førerkort Klasse B.

Etter fullført grunnkurs er det tid for praktisk opplæring. Her vil lærer og elev sammen bygge opp kjøreferdigheter i et levende trafikkbilde.

Den praktiske opplæringen omfatter alle momenter som eleven må beherske og vil gjøre deg godt forberedt på den praktiske førerprøven.

Praktisk opplæring avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.